Solo czy w grupie? – jak ćwiczyć umiejętność współpracy

Rozwój kontaktów społecznych rozpoczyna się właściwie w chwili, gdy dziecko nawiązuje pierwszy kontakt z dorosłym – odpowiada na jego spojrzenie spojrzeniem, naśladuje minę. To początki „współpracy” z otoczeniem. Już kilkumiesięczne dzieci z dużą uwagą przyglądają się innym dzieciom, a z czasem te kontakty stają się coraz bardziej złożone. Małe dzieci jednak nie umieją bawić się „razem”. Dwu- i trzylatki bawią się obok siebie, a kolegów traktują jak inne obiekty warte zbadania, stąd dotykanie, popychanie i wyrywanie zabawek. W miarę rozwoju dzieci spędzają coraz więcej czasu z rówieśnikami: w przedszkolu, szkole czy w czasie zabaw na podwórku.

Tabliczka mnożenia na wesoło

Naucz dziecko tabliczki mnożenia w czasie zabawy [Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia. (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach)]   Zamiast żmudnego i męczącego wkuwania kolejnych liczb na pamięć, w czasie nauki tabliczki można zastosować szereg gier i zabaw, które to ułatwią. Warto też pamiętać, … Czytaj więcej