Koła naukowe w szkołach

Zajęcia dodatkowe są skierowane do wszystkich dzieci, które chcą poszerzyć wiedzę o otaczającym świecie. Tematyka zajęć uzależniona jest od wieku uczestników i rodzaju koła. Każdy opiekun takich zajęć dokłada jednak starań, aby były one odmienne od „klasycznych” lekcji: organizuje wycieczki, przygotowuje liczne eksperymenty, aranżuje spotkania z ciekawymi ludźmi, stara się prowadzić zajęcia w innym otoczeniu czy odmiennymi metodami.