Poradnik rodzica

10 powodów dla których powinniśmy uczyć dziecko przedmiotów ścisłych

byt szybko i zbyt często dzieci zaczynają wierzyć, że nie dadzą rady, nie potrafią czy są zbyt mało uzdolnione do tego, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi. Najczęściej jest to jednak wina sposobu nauczania. Wiele osób miło wspomina pasjonujące lekcje z nauczycielem, który potrafił wspaniale wytłumaczyć najtrudniejsze zagadnienia i zainteresować nauczanym przez siebie przedmiotem wszystkich. Jeśli jednak natrafi się na kogoś, kto sam matematyki czy fizyki nie lubi, to zwykle poświęca się temu mniej czasu i robi to z niechęcią, a gromadzące się zaległości sprawiają, że trudności narastają i coraz więcej wysiłku trzeba włożyć w nauczenie się czegoś nowego, a z czasem może to się rzeczywiście stać niemożliwe. Wtedy też pojawia się pytanie – dość często stawiane rodzicom przez dzieci: „po co mi to?”

Gry i zabawy kształtujące pojęcie liczby naturalnej

Do kluczowych umiejętności dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej zalicza się:
– znajomość nazw liczb;
– umiejętność przyporządkowywania jednego do jednego (np. to są kotki, a to miseczki z mlekiem, czy dla wszystkich kotków wystarczy miseczek?);
– przeliczanie niezbyt dużych zbiorów;
– dodawanie i odejmowanie jednego elementu, (np. ile pionków do gry jest nam potrzebne, jeśli gra jeszcze tata?);
– używanie palców do dokonywania obliczeń;
– rozpoznawania symboli matematycznych (+, -, =);
– rozumienia, że ostatni liczebnik to jednocześnie określenie liczebności zbioru;

Jak wybrać szkołę podstawową?

Szkoła podstawowa to naprawdę ważny etap edukacji, zdaje sobie z tego sprawę coraz więcej rodziców. W przedszkolu dziecko dużo czasu poświęca na zabawę, może też w pewnym stopniu wybierać sobie kolegów. W szkole jest w pewnym stopniu skazane na zespół rówieśników i jedną nauczycielkę. Jeżeli coś pójdzie nie tak i dziecko zniechęci się do szkoły, może też zniechęcić się do nauki i szkoły w ogóle.

Jak zainteresować dziecko matematyką?

Rodzicom zależy na tym, żeby ich dziecko interesowało się matematyką. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że najczęściej we własnym życiu doświadczyli tego, jak bardzo umiejętność logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów, ale też stosowania algorytmów w obliczeniach jest potrzebna – zarówno na co dzień, jak i w pracy. Tymczasem polscy uczniowie mają problemy z matematyką, a wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki wcale tego stanu nie zmieniło. Badania OBUT prowadzone wśród trzecioklasistów wskazują, że uczniowie dość dobrze radzą sobie z zadaniami typowymi, ale znacznie więcej trudności sprawiają im zadania nietypowe, wymagające niestandardowego podejścia i kreatywności. O słabych wynikach polskich uczniów i konsekwencjach tego interesująco pisze Marzena Żylińska.

Koła naukowe w szkołach

Zajęcia dodatkowe są skierowane do wszystkich dzieci, które chcą poszerzyć wiedzę o otaczającym świecie. Tematyka zajęć uzależniona jest od wieku uczestników i rodzaju koła. Każdy opiekun takich zajęć dokłada jednak starań, aby były one odmienne od „klasycznych” lekcji: organizuje wycieczki, przygotowuje liczne eksperymenty, aranżuje spotkania z ciekawymi ludźmi, stara się prowadzić zajęcia w innym otoczeniu czy odmiennymi metodami.

Konkursy kuratoryjne z przedmiotów ścisłych

Laureaci konkursu są zwolnieni z pisania pierwszej części sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w sprawdzianie oraz będą przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum. (Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego)

Konkursy matematyczne

Wystarczy chwila przeglądania sieci, aby przekonać się, że konkursy matematyczne są bardzo powszechne. Ich najważniejszym celem jest popularyzacja matematyki i wyszukiwanie uczniów, którzy są nią zainteresowani, ale też poprawianie efektywności nauczania matematyki czy ułatwienie powtórek przed egzaminami. Konkursy mają różną formę, ale też i różną rangę.

Nie tylko szkoła

Szkoła nie zaspokaja potrzeb zdolnego i ciekawego świata młodego człowieka. Dziecko chce wiedzieć jak najwięcej o wszystkim: dlaczego tramwaj jeździ, jak działa komputer i czy roboty kiedyś nas zastąpią. Dlatego warto podsycać tę naturalną ciekawość świata i rozwijać zdolności naszego dziecka.

Pozwólmy dzieciom działać – o mitach dotyczących myślenia matematycznego (część II)

Lista opisywanych mitów powstała jako efekt Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Jedną z publikacji podsumowujących te badania jest ta napisana przez Alinę Kalinowską, a nosząca tytuł „Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego”. To oraz wiele innych opracowań można pobrać ze strony www.obut.edu.pl.
Konstruowanie strategii postępowania związane jest z silną tendencją ludzkiego umysłu do porządkowania świata, który chcemy poznać. Treści matematyczne nie są tu wyjątkiem.

Pozwólmy dzieciom działać – o mitach dotyczących myślenia matematycznego (część I)

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) jednoznacznie wskazuje, że źródłem niepowodzeń są złe metody nauczania matematyki oraz powszechne wśród nauczycieli nauczania początkowego przekonania, które autorka publikacji „Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego”, Alina Kalinowska nazwała właśnie mitami. Każdy z tych mitów stanowi osobny rozdział książki, którą można pobrać i przeczytać na stronie www.obut.edu.pl. W niniejszym artykule oraz jego drugiej części nastąpi tylko krótka prezentacja owych przekonań.