Jak wybrać szkołę podstawową?

Szkoła podstawowa to naprawdę ważny etap edukacji, zdaje sobie z tego sprawę coraz więcej rodziców. W przedszkolu dziecko dużo czasu poświęca na zabawę, może też w pewnym stopniu wybierać sobie kolegów. W szkole jest w pewnym stopniu skazane na zespół rówieśników i jedną nauczycielkę. Jeżeli coś pójdzie nie tak i dziecko zniechęci się do szkoły, może też zniechęcić się do nauki i szkoły w ogóle.