Konkursy kuratoryjne z przedmiotów ścisłych

[Laureaci konkursu są zwolnieni z pisania pierwszej części sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w sprawdzianie oraz będą przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum. (Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego)]

Organizacja konkursów przedmiotowych i tematycznych

 

Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Kurator Oświaty odpowiedniego dla miejsca zamieszkania kuratorium – dla Krakowa jest to Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Każdy taki konkurs, także z przedmiotów ścisłych, składa się z trzech etapów, przeprowadzanych zgodnie z podanym we wrześniu harmonogramem. Konkurs ma formę pisemną. Pierwszy etap organizowany jest w szkole, szkoła musi jednak zgłosić chęć udziału w konkursie. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, etap szkolny konkursu nie jest organizowany, dyrektor tej szkoły jest zobowiązany do umożliwienia uczniowi udziału w konkursie w innej szkole – konieczne jest porozumienie z dyrektorem tej placówki.

Wszystkie informacje dotyczące terminów, organizacji i przebiegu konkursu umieszczane są na stronie www.kuratorium.krakow.pl oraz przekazywane (w przypadku zakwalifikowania się przez ucznia do kolejnych etapów) poprzez pocztę elektroniczną.
Do etapu rejonowego może się zakwalifikować w całym województwie określona liczba uczniów – są to ci, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów (ale nie mniej niż 75%). W praktyce może to oznaczać, że przy bardzo wysokim poziomie konkursu w całym województwie, zajęcie pierwszego miejsca w szkole (przy niskim poziomie w danej placówce) może nie wystarczyć do tego, żeby się zakwalifikować na wyższy etap. Podobnie jest z zakwalifikowaniem się do etapu wojewódzkiego, gdzie z kolei laureatami zostaje zaledwie 20 uczniów oraz ci, którzy uzyskali wynik identyczny z tym, który miał dwudziesty finalista.
Laureaci konkursu uzyskują końcową ocenę celującą z przedmiotu. (Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego)

Olimpiada czy konkurs przedmiotowy?

 

Dawniej wszystkie konkursy organizowane przez kuratorium nazywane były olimpiadami przedmiotowymi. Od czasu, kiedy utworzono gimnazja, nazwa ta jest zarezerwowana dla zmagań uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast uczniowie szkół podstawowych mogą brać udział w matematycznym konkursie przedmiotowym, a gimnazjaliści w konkursie matematycznym, biologicznym, chemicznym, geograficznym oraz z fizyki.

Laureaci konkursu podczas egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni z zakresu matematyki oraz będą przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. (Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego))

 

blog22

Jak się przygotować?

 

Chcąc brać udział w konkursach przedmiotowych, warto przygotować się wcześniej, ponieważ pierwszy etap zwykle jest organizowany na początku roku szkolnego – przeważnie już w październiku. Zadania na wszystkich etapach konkursu wymagają znajomości treści zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu dla II (podstawówka) lub III (gimnazjum) etapu edukacyjnego. Wymaganie to sprawia, że uczeń musi mieć wiedzę zdecydowanie wykraczającą poza to, czego oczekuje od niego na lekcji nauczyciel. Oznacza to także, że największe szanse mają uczniowie kończący szkołę, gdyż większość materiału opanowali na lekcjach w poprzednich latach. Nie skreśla to uczniów młodszych – muszą się jednak zapoznać z podstawą programową i w razie konieczności uzupełnić wiedzę. We wszystkich konkursach (szczególnie matematycznym) liczy się też umiejętność rozwiązywania zadań problemowych i nietypowych, dostrzegania analogii i dobierania przykładów, argumentowania i dowodzenia, a tego najlepiej uczyć się przez wykonywanie podobnych zadań.

Co roku w każdym konkursie jest podawana konkretna literatura, warto jednak (wiedząc, że dziecko chce brać udział w konkursach) gromadzić przydatne książki już wcześniej. Na podręczną biblioteczkę składają się przede wszystkim podręczniki różnych wydawnictw (można je kupować używane, w antykwariatach), ale jest też kilka pozycji, które są absolutnie niezbędne dla każdego, kto pragnie u dziecka rozwijać nieszablonowe podejście do matematyki, szczególnie warto tu zwrócić uwagę na propozycje wydawnictwa Aksjomat Toruń, które wydaje książki z zadaniami do konkursu Kangur oraz następujące czasopisma:

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *