Pozwólmy dzieciom działać – o mitach dotyczących myślenia matematycznego (część II)

Lista opisywanych mitów powstała jako efekt Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT). Jedną z publikacji podsumowujących te badania jest ta napisana przez Alinę Kalinowską, a nosząca tytuł „Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego”. To oraz wiele innych opracowań można pobrać ze strony www.obut.edu.pl.
Konstruowanie strategii postępowania związane jest z silną tendencją ludzkiego umysłu do porządkowania świata, który chcemy poznać. Treści matematyczne nie są tu wyjątkiem.

Pozwólmy dzieciom działać – o mitach dotyczących myślenia matematycznego (część I)

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT) jednoznacznie wskazuje, że źródłem niepowodzeń są złe metody nauczania matematyki oraz powszechne wśród nauczycieli nauczania początkowego przekonania, które autorka publikacji „Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego”, Alina Kalinowska nazwała właśnie mitami. Każdy z tych mitów stanowi osobny rozdział książki, którą można pobrać i przeczytać na stronie www.obut.edu.pl. W niniejszym artykule oraz jego drugiej części nastąpi tylko krótka prezentacja owych przekonań.