Konkursy kuratoryjne z przedmiotów ścisłych

Laureaci konkursu są zwolnieni z pisania pierwszej części sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w sprawdzianie oraz będą przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum. (Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego)