Programowanie gier

Kurs skierowany jest do wszystkich dzieci, które pragną zgłębić świat nowych technologii i stać się się jego aktywnymi twórcami. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy programowania korzystając z narzędzi dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży, m.in. MIT Scratch, Stencyl oraz Alice 3D.

Uczestnicy tworzą swoje pierwsze programy wykorzystując narzędzia programowania wizualnego, poznając w ten sposób uniwersalne mechanizmy tworzenia programów komputerowych. Nasze zajęcia przeplatane są ćwiczeniami kreatywnymi i zabawami ruchowymi, które rozwijają logiczne oraz abstrakcyjne myślenie.

Na kolejnych etapach, uczestnicy uczą się programowania gier w profesjonalnych narzędziach i językach programowania: Java, Greenfoot oraz Unity 3D.

Warsztaty prowadzone są raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych: 8-10 lat (4 semestry) oraz 11-15 lat (2 semestry). Każdy semestr obejmuje 15 lekcji trwających 1,5 godziny.