Zadania domowe – dobra metoda edukacyjna czy relikt przeszłości?

Zadawanie zadań domowych jest jednym z elementów tradycyjnego podejścia do edukacji, jednak jego skuteczność i przydatność budzi kontrowersje wśród specjalistów. Niektórzy uważają, że zadawanie zadań domowych jest ważne dla rozwoju dzieci, pomagając im w nauce samodyscypliny, a także umożliwiając rozwijanie umiejętności, które ciężko rozwijać w szkole. Chodzi tu głównie o takie, jak praca w warunkach domowych i samodzielne poszukiwanie informacji.

Z kolei inni argumentują, że zadawanie zadań domowych może być złym pomysłem, ponieważ dzieci mają mniej czasu na relaks, zabawę i rozwijanie innych umiejętności. Choćby takich jak zajęcia dodatkowe dla dzieci oscylujące wokół ich hobby. Ponadto mogą czuć się zniechęcone do nauki, jeśli zadania są zbyt trudne lub zbyt często zadawane, a to znów może prowadzić do utraty motywacji i niechęci do szkoły.

Czy zadania domowe są dobrym narzędziem edukacyjnym?

Jak napisaliśmy powyżej, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zadawanie prac domowych jest dobrym czy złym rozwiązaniem. To zależy od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, rodzaje zadań, ilość czasu poświęconego na pracę domową i jego proporcja do czasu wolnego.

Ważne jest, aby nauczyciele opracowywali najlepsze rozwiązania dla dzieci, aby pomóc im w rozwoju na wielu poziomach, zarówno podczas zajęć w szkole, jak i poza nią.

Co daje odrabianie lekcji w domu?

Odrabianie zadań domowych jest ważne dla rozwoju dzieci z kilku powodów. Wśród nich:

 • Umiejętności organizacji czasu: Regularne odrabianie zadań domowych uczy dzieci dyscypliny, organizacji czasu oraz kształtuje nawyk pracy. Są to umiejętności ważne w życiu codziennym i w przyszłej karierze zawodowej.
 • Powtórzenie i zapamiętanie materiału: Odrabianie lekcji umożliwia dzieciom powtórzenie materiału omawianego na lekcjach i utrwalenie go. Dzięki temu wspomaga się dodatkowo tak naprawdę wszystkie umiejętności zdobywane w szkole, takie jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie i myślenie logiczne.
 • Rozwój samodzielności: Zadania domowe pomagają dzieciom rozwijać niezależność i samodzielność. Uczą się podejmowania decyzji i działań, wartościowania i planowania, a to wszytko bez ciągłej kontroli osób dorosłych.
 • Umiejętności komunikacji z rówieśnikami: Czasami zadania domowe wymagają pracy w grupie, co pozwala dzieciom na rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współpraca i negocjowanie w sprawie priorytetów.
 • Możliwości kontroli postępów: Zadawanie prac do domu pozwala na regularne monitorowanie postępów dziecka w nauce. Nauczyciele i rodzice mogą zobaczyć, w których obszarach dziecko potrzebuje wsparcia i w jaki sposób mogą mu pomóc.

Dlatego ważne jest, aby rodzice i nauczyciele zachęcali dzieci do regularnego odrabiania zadań domowych i pomagali im w razie potrzeby. Jednocześnie robiąc to w odpowiedzialny sposób, który nie zniechęci dziecka, ale wskaże mu też, jak powinno się uczyć.

Dlaczego niektórzy mówią „nie” zadaniom domowym?

Chociaż zadawanie prac domowych jest powszechną praktyką w wielu systemach edukacyjnych na całym świecie, to często wskazuje się wady tego rozwiązania, a wśród nich:

 • Przeciążenie uczniów: Zbyt wiele pracy domowej może przeciążyć uczniów i pochłaniać czas, który mogliby przeznaczyć na inne aktywności, takie jak zabawa czy rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. Na przykład takich jak nauka programowania, która jeszcze nie weszła na stałe do programu szkolnego, a jest szalenie ważną umiejętnością.
 • Stres i presja: Zadania domowe mogą przyczyniać się do stresu, szczególnie jeżeli dziecko ma problemy z ich wykonaniem lub zadaje się mu zbyt dużo. Ponadto nieodpowiednie lub zbyt wiele zadań domowych może prowadzić do zmniejszenia motywacji do nauki.
 • Nierówności społeczne: Dzieci, które nie mają dostępu do odpowiednich materiałów edukacyjnych w domu, takich jak na przykład te w Internecie, mogą zostać w tyle w porównaniu z dziećmi, które mają takie możliwości.
 • Potencjalne problemy zdrowotne: Długotrwałe siedzenie przy biurku podczas wykonywania zadania domowego, zaraz po tym jak kilka godzin siedzimy w szkole może powodować problemy zdrowotne, takie jak bóle kręgosłupa, szyi czy oczu.

Nauczyciele przy zadawaniu zadań domowych powinni więc kierować się rozsądkiem, dostosowując zadania do potrzeb i umiejętności dzieci w danym wieku, i nie przeciążać ich, aby zminimalizować opisywane powyżej problemy.

Czy pomagać dziecku w odrabianiu zadań domowych?

Pomoc dziecku w zadaniu domowym to bardzo często problem, do którego rodzice nie wiedzą, jak podjeść. Obawiają się sytuacji, że ktoś zarzuci im lub dziecku to, że to oni odrobili zadanie zamiast niego. Jednak rodzice mogą jak najbardziej pomóc swoim dzieciom w odrabianiu zadań domowych… tylko muszą do tego podjeść odpowiednio. Oto kilka przykazań dla rodzica:

 • Stwórz odpowiednie warunki: Dziecko powinno mieć ciche i dobrze oświetlone miejsce do pracy, wolne od rozpraszaczy, takich jak telewizor lub głośna muzyka. Rodzice mogą pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków i zapewnieniu dziecku niezbędnych narzędzi do pracy. Warto przyjrzeć się nawet szkolnym przyborom, czy są odpowiednio komfortowe w użytku i czy niepotrzebnie nie rozpraszają uwagi dziecka.
 • Ustal harmonogram: Pomóż dziecku w stworzeniu harmonogramu pracy. To pozwoli na lepszą organizację czasu. Ustalenie regularnych godzin odrabiania zadań domowych może pomóc dziecku w nauce samodyscypliny i skłonić je do skupienia się na zadaniach.
 • Zaoferuj wsparcie: Daj dziecku znać, że zawsze możesz mu pomóc, jeśli nie rozumie instrukcji albo gdy chce, aby potwierdzić, czy odrobiło zadanie prawidłowo.
 • Monitoruj postępy: Na bieżąco sprawdzaj postępy dziecka w nauce i odrabianiu zadań domowych. Możesz robić to poprzez rozmowy z dzieckiem, sprawdzanie zeszytów czy zadawanie pytań.
 • Pochwal i doceniaj: Pochwal dziecko za każdą dobrze wykonaną pracę. Docenienie wysiłku i trudu dziecka jest bardzo ważne i pozytywnie wpływa na jego motywację do dalszej pracy.

Pamiętaj jednak, że rodzice nigdy nie powinni robić pracy domowej za dziecko. Mogą nakierowywać, pomagać w razie potrzeby i wspierać jego wysiłki, jednak nigdy odrabiać je za nie. Robiąc prace domowe za dziecko uczy się ono, że zawsze ktoś, coś za niego zrobi. Ponadto jest to także niesprawiedliwe wobec uczniów, którzy odrabiają lekcje sami.

Jakie są idealne zadania domowe?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to, co jest uważane za idealne zadania domowe, może się różnić w zależności od wieku dziecka, jego indywidualnych potrzeb i umiejętności, a także od kontekstu edukacyjnego.

Jednak ogólnie idealne zadania domowe powinny być:

 • Odpowiednio dopasowane do poziomu umiejętności ucznia: Zadania powinny być na tyle wyzwaniem, aby zachęcały do myślenia, ale nie tak trudne, żeby dziecko czuło się zniechęcone i bezradne.
 • Zrozumiałe: Zadania powinny być jasno sformułowane i zrozumiałe dla ucznia. Wszelkie niejasności powinny być wyjaśnione przez nauczyciela w trakcie ich zadawania.
 • Zróżnicowane: Zadania domowe powinny obejmować różne rodzaje zadań, takie jak praca pisemna, czytanie, rysowanie, a nawet zadania praktyczne, aby zaspokoić różnorodne zainteresowania i style uczenia się poszczególnych uczniów.
 • Konstruktywne: Zadania domowe powinny być konstruktywne i rozwijać umiejętności, które uczniowie będą mogli wykorzystać w przyszłości. Powinny być skorelowane z programem nauczania i realizować cele edukacyjne.
 • Dające możliwe do osiągnięcia cele: Zadania domowe powinny być możliwe do wykonania w rozsądnym czasie. Powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, a ilość zadanej pracy domowej powinna być proporcjonalna do wieku.
 • Ograniczone: Zadania domowe nie powinny zajmować zbyt dużo czasu dzieciom. Muszą one odnaleźć także czas na relaks i zabawę i inne aktywności pozaszkolne.

Podsumowując…

Ważne jest, aby nauczyciele i wybierali odpowiednie zadania domowe i dostosowywali je do potrzeb i umiejętności dzieci w danej grupie. Jednocześnie, rodzice widząc, że pracy jest za dużo, albo nie są one odpowiednie dla wieku, powinni informować o tym nauczycieli. Wszystko po to, aby jak najlepiej wesprzeć rozwój dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *